Miasto Jelenia Góra ogłosiło przetarg na realizację singletracków. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmą: budowę i przebudowę dróg oraz ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe MTB o łącznej długości ok. 70 km i szerokości do 1 m, w tym: ok. 45 km ścieżek do wykonania i 25 km tras po istniejących drogach leśnych.

coraz blizej trasy rowerowe w karkonoszach

Ścieżki przebiegają przez teren gmin Jelenia Góra, Podgórzyn i Piechowice. Część tras zlokalizowana jest na terenach leśnych należących do Karkonoskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Śnieżka i Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Z uwagi na wartości przyrodnicze terenu, prace odbywać się będą pod nadzorem przyrodniczym z zakresu botaniki oraz ornitologii. Termin składania ofert to 27 kwietnia 2018 roku. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem wykonanym w lutym 2018 r. przez Fundację POMBA.

W ramach robót będących przedmiotem przetargu zostanie wykonane przede wszystkim:

  • czyszczenie korytarza ścieżki,
  • przygotowanie podłoża ścieżki,
  • remont/budowa nawierzchni,
  • wykonanie przepustów,
  • wykonanie i montaż oznaczeń tras za pomocą drewnianych słupków,
  • wykonanie oznaczeń na słupkach.

Singletracki powstaną w ramach zadania pn.: „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na dzień 12.02.2019.