W najbliższych miesiącach, sieć tras rowerowych typu singletrack powstanie w Górach Kaczawskich - paśmie górskim, które podobnie jak Karkonosze otacza Kotlinę Jeleniogórską.

Kaczawskie singletracki powstaną w ramach projektu „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” dofinansowanego z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa singletrackow w Górach Kaczawskich

Pomysł kaczawskich singletracków, zainicjowany przez Fundację POMBA to partnerski projekt Gminy Świerzawa (lidera projektu) oraz gmin Wojcieszów i Złotoryja, a także Nadleśnictwa Złotoryja. Niedawno dołączyła również Gmina PIelgrzymka.

Projekt zakłada powstanie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i i uzupełniającą, w tym 2 wieżami (na górach Zawadna i Dłużek) i 1 platformą widokową (na górze Okole). Koncepcja projektu zakłada stworzenie 3 kompleksów tras położonych w bliskiej odległości i wzajemnie się uzupełniających pod względem infrastruktury i trudności. Łączna długość planowanych tras to ok. 55 km.

Poszczególne podmioty projektu będa odpowiedzialne m.in. za następujące zadania:

Gmina Świerzawa

  • budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Zawadnej;
  • budowa wieży widokowej na Górze Zawadnej w Gozdnie;

Nadleśnictwo Złotoryja

  • budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Okole;
  • realizacja platformy widokowej na punkcie widokowym Okole;

Gmina Wojcieszów

  • budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Dłużek w Gminie Wojcieszów;
  • budowa wieży widokowej na Górze Dłużek;

Gmina Pielgrzymka

  • budowa ścieżki rowerowej Ostrzyca–Czaple i 2 pętli ścieżek pod Ostrzycą Proposzczowicką.

Zakończenie prac przewidziano na jesień 2018 roku.