Przebieg tras zaznaczono na podstawie śladów GPX przygotowanych dla gmin przez firmę Jel-kart.